https://sites.google.com/site/emicvl/
543802-TEMPUS-1-2013-1-TEMPUS-JPHES
Proyektin başlanması 1 dekabr 2013

Proyektin ümumi məqsədi təhsil, elmi tədqiqatlar və innovasiyalar- bilik üçbucağının realizasiyası üçün Multidissiplinar İnnovasiya Mərkəzinin köməyi ilə tibbi və bioloji virtual laboratoriyaların inkişafıdır. Bu, qonşu şərq regional universitetlərində virtual tibbi mikrobioloji laboratoriya istifadə olunmaqla pilot layihədir. İnformasiya texnologiyanın innovasiya metodundan istifadə etməklə, Mərkəz tibbdə və bioloji elmlərdə kommersiya əsaslı təhsil və tədqiqatlar proqramını yaratmalıdır. Hər üçbucağ üç istiqamətə bağlanır.
Birgə məhsul istehsal edən qruplar:
1. Innovasiya texnologiya / tədgiqatlar qrupu
2. Nəzəri/ elmi qrup
3. Biznesin inkişafı qrupu
Bu qrular özündə aşağıdakı sahələrdə çalışan müəllim heyyətini, elmlər namizədlərini və maqistr tələbələrini birləşdirir: informasiya texnologiyası, biologiya, tibb, marketinq və biznesin inkişafı. Hər bir mərkəz ayrı kommersiya vahid kimi rəsmi status alır. Bütün 6 mərkəz müasir server və uyğun avadanlıqla təmin ediliəcək. Mərkəzin əməkdaşları innovasion texnologiya, marketing və metodikalarla intensiv təlimi Avropanın partner Mərkəzlərində keçirməlidirlər.
Pilot layihənin inkişafının konkret məqsədlərindən biri - pilot məhsul əldə etməkdir: virtual tibbi mikrobioloji laboratoriya.
Şərq universitetlərinin müəllim heyyəti Avropa İttifaqın partner əməkdaşları ilə sıx əlaqədə işləyəcəklər. Hər mərkəzin biznesin inkişafı qruppu virtual tibbi mikrobioloji laboratoriyaların reklamı və komersiaməqsədi ilə optimal sxeminin effektiv inkişafına cavabdehdir. Reklam kompaniyasının bir hissəsi kimi, innovasiya texnologiya qruppu layihənin məhsulları ilə tanış olmaq üçün xüsusi veb-sayt yaratmalıdırlar. Proyektin nəticələrinin yayılmasına milli və regional səviyyədə daxili və xarıci elementlər daxildir. Ümumi reqionun uygun İT-müəssisələri ilə texnologiyanın mənimsənilməsinin yüksəlməsinə və əlaqələrin qurulmasına xüsusi diqqət ayrılacaq .

Кооrdinator: University of Westminster
New Cavendish Street, 115
London W1W 6UW, UK
Phone: +44 1689 830 777
Fax: +44 207 911 5087
Email: [email protected]
Internet site address: www.westminster.ac.uk
CONTACT: Mr (M) Peter Lydyard

Partner ölkələr:
Universitetlər:

Università degli• Studi dell'Aquila, IT
Université de Bretagne Occidentale, FR•
AMNIM,• Center for Scientific Visualization, SI
Javakhishvili Tbilisi State• University, GE
Ivan Franko National University of Lviv, UA•
Baku State• University, AZ
Azerbaijan Medical University,• AZ
Odessa National University, UA•
Davit Agmashenebeli University,• GE
Qrantın məbləği: 847,282.97 Euro
Müddət: 36 ay