REFERENCE: 544282-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR

Təsvir: Hematologiya - tibb və fundamental elmləri, laborator və kliniki təcrübəni birləşdirən bir elm olub, səhiyyənin bacib bir hissəsini təşkil edir. Cənubi Qafqaz ölkələrində (Gürcüstan, Ermənistan , Azərbaycan) hematologiya tədrisinin bioloji elmlərdə və tibbdə Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması böyük maraq yaradır. Bu proyekt Cənubi Qafqaz ölkələrin Universitetlərində hematologiya yeni kursunun yaranması və ya onun təkmilləşdirilməsinə həsr olunub.
Avropa birliyin Universitetlərinin həm tibb, həm də biologiya fakultələrin tələbələrinə hematologiyanın tədrisində böyük təcrübəsi var. Kliniki hematoloqların bu elmin hüsusi sahələrində təcrübəsi var. Tibb də biologiya elmləri sahəsində Avropanın aparıcı tədris mərkəzləri Cənubi Qafqaz ölkələrin Universitetlərinin partnerlarıdır. Konsorsiumun əsas üzvləri keçmiş TEMPUS proektlərində də partner kimi iştirak etmişlər. Həmin konsorsiumun əsas məqsədi proyektin uğurla həyata keçməsidir. Yaradılan kursun analizi, müəllimlərdən, tələbələrdən və ekspertlərdən təşkil olmuş birgə komitələr hər bir Universitetdə Olkənin tələblərinə uyğun hematologiya kursların yaranmasına kömək edəcəkdir.
Tədris materialları və tədrisin qiymətləndirmə metodları həm İngilis, həm də milli dillərdə hazırlanacaq, yerli və distansion tədris üçün internet formata çevriləcək. Yeni yaradılan kurs üçün təlim mühazirələr Avropa Universitetlərində aparılacaq. Hematologiya üzrə ixtisasdırılmış təlimlər Gürcüstanda qəbul olunmuş regional platforma əsasında milli hematologiya institutlarında yenilənəcək. Bu prosess Cənubi Qafqaz ölkələrin hematoloqlarının tədris təcrübəsinin mübadiləsinə, təcrübi və nəzəri yeniliklərinin müzakirəsinə həsr olunacaq. Ciddi keyfiyyət nəzarət və strukturlaşmış menecment "Bioloji elmlərdə və tibbdə hematologiya üzrə kurrikulumun işləməsi və regional təlim mərkəzinin yaradılması" proyektin yüksək səviyyədə aparılması üçün tətbiq ediləcək.

Кооrdinator: University of Westminster
New Cavendish Street, 115
London W1W 6UW, UK
Phone: +44 1689 830 777
Fax: +44 207 911 5087
Email: [email protected]
Internet site address: www.westminster.ac.uk
CONTACT: Mr (M) Peter Lydyard

Partner ölkələr:
Universitetlər:

University of Ferrara, IT
University of Murcia, SP
Javakhishvili Tbilisi State University, GE
Iakob Gogebashvili Telavi State Univerity, GE
Yerevan State University, AM

Mkhitar Haratsi Yerevan State Medical University, AM
Baku State University, AZ
Azerbaijan Medical University, AZ
Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy, GE
Hematology Center after Prof. R.H. Yeolyan, AM

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", IT

Qrantın məbləği: 899,336.57 Euro
Müddət: 36 ay