Avropa Komissiyası
Erasmus Mundus
- MEDEA 

Tibb UNiversitetləri İttifaqı (MEDical UnivErsities Alliance (MEDEA)) Erasmus Mundus Action 2 layihəsi olub Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilir (İyul 2013 -İyul 2017). Bu proqram 10 Avropa universiteti və 10 Lot 5 Universitetinin (Azərbaycan, Belorus, Gürcüstan, Ukrayna, Ermənistan) Tibb sahəsində əməkdaşlığına yönəlmişdir. Layihə, ali təhsil müəssisələrini Avropa İttifaqının universitetləri ilə əlaqələrinin qurulmasını təmin edir, universitet müəllimlərinin pedaqoji və metodoloji bacarıqlarını artırmağa yardımçı olur.  

Erasmus+

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practice
Strategic Partnership in the field of Education, Training and Youth;
Knowledge Alliances;
Sector Skills Alliances;
Capacity Building in the field of Youth.
Key Action 3: Support for policy reform
Meetings between young people and decision-makers in the filed of youth.

Mevlana Mübadilə Proqramı