Mühazirə mətnləri

1. Mamalığın yaranması. Mamalıqda stomatoloji yardım. Aybaşı.
2. Fizioloji hamiləlik. Hamiləliyin yaranma mexanizmi, hamilə qadının orqanizmi dəyişilliklər, pis faktorların zəhərli faktorların təsiri hamiləliyin diaqnostikası və gigiyena.
3. Doğuşun kliniki gedişi. Dölün hipoksiya və asfiksiyası, profilaktika və müalicəsi. Doğuşun dövrləri. Doğuşların ağrısızlaşdırılması. Doğum evinin quruluşu və təşkili.
4. Hipoksiya və asfiksiya
5. Mamalıqda operativ müdaxilələr
6. Cinsiyyət üzvlərinin zedelenmesi ve fistulalar
7. FPÇ. TORCH
8. Mamalıq fənni. Mayalanma, implantasiya, embriogenez, ciftin formalaşması
9. Mamalıq peritoniti. Sepsis
10. Mamalıq təcrübəsində trombofilik ağırlaşmalar
11. Mamalıqda hemoragik sok və DDLS. Tromboembolik ağırlaşmalar
12. Perinatologiyanın əsasları
13. Reproduktiv endokrinologiya
14. Reproduktiv sistemin ontogenezi və aybaşının tənzimlənməsi
15. Vulvanın və uşaqlıq boynunun fon ve xerçengönu xəstəlikləri
16. Uşaqlığın mioması
17. Sonsuzluq
18. Anormal usaqliq qanaxmalari
19. Çoxdöllü hamiləlik
20. Uşaqlığn mioması
21.Mamalıq maşası - Forseps
 
Dərslər 

Ginekoloji USM və Rentgen müayinə üsulu
Ginekoloji laparoskpiya
Ikincili amenoreya
Yuvenil uşaqliq qanaxmaları
Anomal uşaqliq qanaxmaları
Yumurtalıq və Uşaqlıq mənşəli amenoreya
Cinsiyyət üzvlərinin itihabi xəstəlikləri
Cinsiyyət üzvlərinin virus xəstəlikləri
Uşaqlığın mioması
Endometrioz
Sonsuzluq
Hamiləlikdə müayinə üsulları
Kesar kəsiyi əməliyyati
Ginokologiyada neyroendokrin sindrom
Hamiləlik hestozları
Doğuş fəaliyyətinin anomaliyaları. Doğuşun induksiyaları
Keyser kesiyi əməliyyatı
Rezus-konflikt və hamiləlik dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi
Qanaxma